o nas

Twój produkt zasługuje na zespół projektantów oprogramowania, którzy oddychają Twoją wizją, utożsamiają się z Twoim produktem i wyłącznie skupiają się na osiągnięciu Twoich celów biznesowych.

Dlatego preferujemy długotrwałe relacje, w których możemy dodać wartość do Twojego oprogramowania. Jesteśmy transparentni, dążymy do doskonałości i dostosowujemy się do wymagań i potrzeb Twojego biznesu. Jako niezawodny i w pełni zaangażowany zespół, dokładamy wszelkich starań, aby zachwycić użytkowników produktem.

Najczęściej budujemy aplikacje od podstaw. Obejmuje to pełny cykl rozwojowy, od szkiców na papierze do w pełni gotowego systemu. Jesteśmy zaangażowani w rozwój zarówno części back-endowej oraz front-endowej, podczas gdy konstrukcją interfejsu zajmują się nasi specjaliści od UX. Po udanym wdrożeniu systemu, zajmujemy się jego utrzymaniem.

Product Owner oraz Scrum Master, wspólnie, upewniają się, że praca, koszty i czas przełoży się na dobrze rozwinięty i efektywny system.

 

nasz zespół

Paweł

Babicz

Python Developer

Michał

Batyński

Python Developer

Krystian

Różycki

Python Developer

Magdalena

Hanc

Python Developer

Jarosław

Świerek

Python Developer

Mariusz

Sobczak

Python Developer

Daniel

Miliński

Python Developer

Paweł

Jankowski

Python Developer

Łukasz

Kupś

Javascript Developer

Tomasz

Nowak

Web Developer

Patryk

Pietrala

Marketing i sprzedaż

Twoje imię

Nazwisko

Cytat

"Wiesz co jest naj­większą tra­gedią te­go świata? Ludzie, którzy nig­dy nie od­kry­li, co nap­rawdę chcą ro­bić i do cze­go mają zdol­ności. Sy­nowie, którzy zos­tają ko­wala­mi, bo ich oj­co­wie by­li ko­wala­mi. Ludzie, którzy mog­li­by fan­tastycznie grać na fle­cie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żad­ne­go in­stru­men­tu mu­zyczne­go, więc zos­tają oracza­mi. Ludzie ob­darze­ni ta­len­tem, które­go nig­dy nie poz­nają. A może na­wet nie rodzą się w cza­sie, w którym mog­li­by go od­kryć."


Terry Pratchett

pisarz brytyjski