Systemy Business Intelligence są zwykle rozszerzeniem możliwości systemów ERP w obszarze raportowania. Opierając się głównie na danych generowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych, pozwalają także integrować informacje ze źródeł zewnętrznych. Rozwiązania BI umożliwiają przeglądanie danych historycznych, czy ocenę trendów. Bardziej zaawansowane zastosowania analityczne — jak prognozy, analizy korelacji czy zdarzeń — pozostają domeną rozwiązań klasy Business Intelligence. Systemy takie pozwalają reagować na zdarzenia biznesowe z dużo mniejszym opóźnieniem. Ważna jest jednak ścisła, zapewniająca nieograniczony dostęp do danych, integracja systemu ERP z rozwiązaniem analitycznym.

chart
Business intelligence jest to przekształcanie danych w informacje, natomiast informacji w wiedzę, mającą na celu optymalizację procesów biznesowych. Rozwiązania BI pozwalają na wydobycie w dowolnej chwili niezbędnych informacji. Środowiska analityczne gromadzą i integrują dane z różnych źródeł, przetwarzają je w przystępny i zrozumiały sposób i udostępniają użytkownikom.
chart3
Analiza finansowa, oparta m.in. na poszczególnych wariantach budżetu przedsiębiorstwa, dając wgląd w różnorodne plany działania, staje się bardzo praktycznym narzędziem zarządzania i kontroli. Pozwala menedżerom szybko rozeznać się w sytuacji organizacji i odnieść ją do odpowiednich lub zbliżonych budżetów. Analiza finansowa ułatwia także budowanie świadomości kosztowej w organizacji, czyli zrozumienia wpływu wydatków związanych z realizowanymi działaniami na ogólną kondycję przedsiębiorstwa i jego zdolności operacyjne.
Rozwiązanie BI proponowane przez naszą firmę jest oparte o innowacyjną technologię Hadoop, która w niespotykany dotąd sposób wspiera rozproszone środowiska serwerowe, zwiększa wydajność i skalowalność rozwiązania.

chart2

Przedstawione powyżej rozwiązania znajdują się w naszej ofercie. Są to gotowe, nowoczesne i innowacyjne narzędzia, stworzone przez największe i najbardziej doświadczone firmy z branży IT, które po przeprowadzeniu analizy dopasowują się do zakomunikowanych potrzeb klienta. Dzięki naszemu doświadczeniu potrafimy z tych osobnych programów, najczęściej różnych producentów, stworzyć sprawnie działające środowisko, odpowiadające na indywidualne potrzeby przedsiębiorców.